A place where you need to follow for what happening in world cup

5 چیز که فیلم کوهستانی فضایی دیزنی به آن نیاز دارد

0کوه واقعی در فضا

اولین غلتک اتومبیل دیزنی لند Matterhorn بود ، که شبیه کوه واقعی واقع در کوه های آلپ ساخته شده است. بنابراین ، از آن زمان ، به عمده ترین جاذبه های دیزنی با اندازه قابل توجه ، عمدتا زیر لیوان غلتکی ، به همه نام “کوه” داده شد. برخی از آنها ، مانند راه آهن کوه تندر ، برخی از منطق ها را حس می کنند ، زیرا کوهی واقعاً ، هرچند کوچک ، در این جاذبه وجود دارد. اما به هر حال دقیقاً کوه فضایی چیست؟ واضح است که تنها دلیلی که این اسم را دارد این است که یک غلتک بزرگ است. زیر لیوانی خود “کوه” است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.