A place where you need to follow for what happening in world cup

6 درس تام هالند مرد عنکبوتی می تواند از سایر عنکبوت ها یاد بگیرد

0این درسی است که فکر می کنم پیتر تام هالند از بعضی جهات آموخته است ، گرچه او هنوز هم از نظر برخی از شیوه های کار با مرد عنکبوتی نسبتاً نابالغ است. به این فکر کنید که مردان عنکبوتی دیگر در طول دوران دبیرستان این مانتو را در دست داشتند و مشخص است که پیتر هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد. مسلماً ، بخشی از آن ممکن است مربوط به MCU باشد که تلاش هماهنگی برای ایجاد پیتر در ظاهر و رفتار خود مانند دبیرستان انجام دهد ، اما من دور می شوم. این افراد می توانند خرد زیادی را منتقل کنند که ممکن است پیتر از دست داده باشد ، احتمالاً به این دلیل که عموی بن در آنجا نبود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.