A place where you need to follow for what happening in world cup

6 س Weالی که در مورد Joker Leto’s Joker در لیگ عدالت زک اسنایدر داریم

0حدس من این است که برای جیمز گان خیلی دیر شده است که شخصیت را در کاری که انجام می دهد وارد کند ، نه اینکه در هر دو مورد احساس تکلیف کند. با این وجود ، پس دادن جوکر به روش هارلی کوین ، مسیر مشخصی را برای شخصیت دنبال می کند لیگ عدالت، با فرض اینکه هدف زاک اسنایدر از ادغام او این است که به شخصیت فرصتی بدهد تا دوباره به DCEU بازگردد. نمی توانم بگویم که دوست دارم این جوکر و هارلی روابط خود را اصلاح کنند اما دوست دارم آنها را به عنوان عاشقان سابق به جنگ یکدیگر بکشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.