6 مرجع بیل کلاسیک و تد برای جستجوی موسیقی در چهره

0کلمه “ایستگاه” در طول چندین بار استفاده می شود سفر جعلی به عنوان نوعی تعالی ، مدتها قبل از اینکه بدانیم این کلمه از کجا آمده است. این بدان معنی است که همه از این کلمه در آینده استفاده می کنند ، اما هیچ کس از آن استفاده نمی کند با موسیقی روبرو شوید. یعنی تا پایان فیلم ، زمانی که بیل و تد در آستانه رفتن به جهان بیکران هستند ، رپر و فیزیکدان نیمه وقت کوانتوم ، کید کودی ، به طور تصادفی “ایستگاه” را می اندازد! در مورد بیل و تد آنها پاسخ مهربانانه می دهند. خوب است که ببینیم بیگانگان فراموش نشده اند.