A place where you need to follow for what happening in world cup

Aldis Hodge از Black Adam به اشتراک می گذارد که چگونه خود را برای بازی Hawkman آماده می کند

0اوه ، او واقعاً دارد می خواند! بازیگر به او رسید اینستاگرام برای به اشتراک گذاشتن پشته از JSA کمیک هایی که او به عنوان “تکالیف آخر هفته” خود تصور می کند. مسائلی که او خودش را درگیر آن می کند مسائل جف جانز است قدرت میراث از اوایل دهه 0000 ، جدید شاهین اجرا کن بیداری و عصر طلایی، بین دیگران. خوب است که اثبات جدی بودن آلدیس هاج در مورد غوطه وری در سفر ده ساله کارتر هال در کمیک ها قبل از ساخت تکرار قهرمان خود ، خوب است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.