A place where you need to follow for what happening in world cup

DeSaad: چه چیزهایی راجع به شخصیت Justice League’s Snyder Cut Villain بدانید

0DeSaad بعنوان Darkseid برای اهداف خودخواهانه مطرح شده است

فریبکاری فریبنده و ایجاد درد برای دیگران تنها دلیلی نیست که DeSaad از توانایی های “تغییر شکل دادن” خود استفاده می کند ، همچنین از آنها برای موفقیت بیشتر خود استفاده کرده است. می بینید ، گرچه ممکن است ما از DeSaad به عنوان یک پیرو “وفادار” دارکسید یاد کرده باشیم ، این همیشه صدق نمی کند ، مانند یک مورد که او در زمان غیبت به عنوان رهبر خود به منظور کنترل Apokolips را بر عهده بگیرید، هدفی که وی از زمان اخذ تابعیت در کره زمین به دنبال دستیابی به آن بود. البته استبداد او با بازگشت داركسید قطع شد ، كه واقعاً فقط یك قله یخ در روابط ناخوشایند آنهاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.