A place where you need to follow for what happening in world cup

Dream Casting The Shining با تنوع بیشتر

0دیک هالوران – تیلدا سوئینتون

دیک هالوران ، با بازی مرحوم ، بزرگ Scatman Crothers ، سر آشپز هتل Overlook است ، اما او همچنین مانند دنی درخشش دارد. از زمانی که خانواده تورنس به هتل آمده اند ، او احساس کرده است که ارواح هر روز قدرت بیشتری می گیرند ، و همچنین جسورتر می شوند. او سعی می کند در این مورد دنی را آگاه کند ، اما به خاطر همه مشکلاتش یک تبر از پشت دریافت می کند. اوه ، شونک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.