A place where you need to follow for what happening in world cup

Kaitlyn Dever عزیز از ایوان هانسن در مورد عکسبرداری موزیکال در عصر COVID-19 صحبت می کند

0او یک امتیاز گرفت. بازیگران و خدمه ایوان هانسن عزیز به احتمال زیاد همه در ماههای گذشته جدا شده اند و قادر به کار در این روند نیستند. بنابراین بازگشت به یک مجموعه ، حتی با اقدامات احتیاطی بهداشتی جدید ، احتمالاً بسیار پرانرژی است. به نظر می رسد که کیتلین دور چنین فکری می کند و جالب است که ببینید این سطح اشتیاق اضافی برای این شغل چگونه ترجمه می شود وقتی این فیلم بالاخره به سینماها آمد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.