A place where you need to follow for what happening in world cup

Keala Settle از بزرگترین شومن در مورد آهنگ منفی این “این من” توضیح می دهد

0به خاطر داشتن یک چیز آسان نیست ، به خصوص که Keala Settle صحنه برادوی را بخاطر آن بخشیده است بینوایان، پیشخدمت و دستها روی Hardbody است همچنین ، دومی برای او نامزد تونی شد. ساتل نیز نقشی در نسخه زنده فاکس از اجاره دادن سال گذشته، که با بازی ونسا هاجنز ، جوردن فیشر و کیرسی کلومونز بازی می کند. همانطور که بازیگر زن به خبرنگار منطقه خلیج، هنگامی که او در همان لحظه آواز “این من هستم” است ، هر قطعه ترس از بین می رود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.