A place where you need to follow for what happening in world cup

Logan و 4 فیلم دارای رتبه بندی دیگر که از جای دیزنی خارج نمی شوند +

0“فیلم دیزنی” یکی از فیلم های مناسب برای تمام سنین است که اغلب برای جذابیت کل خانواده طراحی شده است. با گفتن این سخنان ، دیزنی در طول سال ها ، چندین فیلم ساخته یا مالکیت فیلم هایی را به دست آورده است که بسیار برای مخاطبان بالغ تر طراحی شده اند. از آنجا که نام دیزنی نماینده مخاطبان گسترده تری است ، این شرکت در گذشته گفته بود که آن فیلم های بالغ تر روی سکوی پرچمدار جریان دیزنی + ظاهر نمی شوند. و با این حال ، شایعات همچنان ادامه دارد شاید ما برخی از فیلم های بزرگتر را در این سرویس مشاهده خواهیم کرد.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.