A place where you need to follow for what happening in world cup

Meadow دختر پل واکر عکس و پیغام جدیدی درباره دلتنگ شدن پدرش به اشتراک می گذارد

0غم و اندوه هرگز به طور کامل از بین نمی رود. نزدیک به هفت سال از خداحافظی جهان با پاول واکر می گذرد. در واقع ، ما کمی بیش از یک ماه با سالگرد درگذشت او فاصله داریم ، اما نزدیکترین افراد به واکر ، گم شدن این بازیگر هرگز متوقف نمی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.