A place where you need to follow for what happening in world cup

Sacha Baron Cohen’s Borat 2 در حال حاضر با یک پرونده قضایی روبرو است و هنوز هم بیرون نیست

0بخشی از شوخ طبعی وحشیانه از بورات ساخا بارون کوهن کمدین است که خودش را خیلی ناجور قرار داده است ، و به طور بالقوه خطرناک است. در واقع هنگام فیلمبرداری بورات 2، ساکا بارون کوهن اعتراف کرد که برای زندگی خود ترسیده است. برای یک صحنه ، او به عنوان خواننده به یک تظاهرات جناح راست اسلحه در ایالت واشنگتن رفت. گزارش شده است در مورد سیاست ضد لیبرال ، نژادپرستی و علم آواز خواند برای تمسخر مخاطب. سازمان دهندگان به صحنه حمله کردند و او برای فرار به سمت وسیله نقلیه فراری در همان نزدیکی دوید ، اما کسی تقریباً او را از ماشین خارج کرد و او را مجبور کرد از تمام وزن بدن خود استفاده کند تا در را محکم ببندد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.