A place where you need to follow for what happening in world cup

Scream 5 قبلاً با شکست COVID مرتبط روبرو شده است

0مت بتینلی-اولپین و تایلر ژیلت کمی از این موضوع را به ارمغان آوردند جیغ بزن انرژی با آنها روشن است آماده است یا نه در حال حاضر ، با آن فیلم با محوریت شکار عروسی تازه عروسی توسط همسرانش ، که بخشی از یک فرقه تاریک هستند ، شکار شده است. جیغ 5 با وجود شکست کوچک ، هنوز هم با اندازه گیری ما از برنامه پیش است. در ابتدا برای سال 2021 در نظر گرفته شده بود ، اما جیغ 5 تاریخ خود را در 14 ژانویه 2022 حک کرده است. ما برای به روزرسانی های بیشتر فیلم را در اینجا در CinemaBlend به روز می کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.