A place where you need to follow for what happening in world cup
مرور برچسب

رپرها

تاریخ شفاهی ورزوز

جانتا آستین (خواننده ، ترانه سرا ، تهیه کننده): آنها در مورد آنها صحبت کرده اند برای چند سالآلیشیا کیز (خواننده و ترانه سرا ،…

ترامپ و رپ رای

هیپ هاپ همیشه سیاسی بوده است. اما تا حدود ده سال گذشته ، هرگز ارتباط زیادی با سیاست های ریاست جمهوری نداشت. شبکه اقدام هیپ…