A place where you need to follow for what happening in world cup

The Craft: Legacy Director توضیحات درباره اهمیت ورود جنسیت در صفحه نمایش

0واضح است که Zoe Lister-Jones دید ویژه ای در مورد چگونگی زنان این کشور داشت The Craft: Legacy. این شامل اطمینان از اینکه یکی از شخصیت های اصلی یک شخصیت تراجنسی است ، و همچنین تغییر در پویایی گروه بافته شده است. سه جادوگر در سال 1996 سارا رابین تونی را روشن کردند ، اما به نظر می رسد نقل قول بالا نشان می دهد که داستان طور دیگری رو به پایین خواهد رفت. به نظر می رسد که این پیمان از یکدیگر بیشتر حمایت خواهد کرد ، بنابراین جالب است که ببینیم دقیقاً چگونه درگیری اجتناب ناپذیر فروکش می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.