A place where you need to follow for what happening in world cup

The Time “Potty Mouth” ساخته بن افلک تقریباً برای او یک نقش کلاسیک هزینه دارد

0به راستی ، چه کسی حتی آن را چنین نامیده است؟ من می دانم که این 25 سال پیش بود ، اما باعث می شود مالارات به نظر می رسد مانند یک مکالمه دهه 1940 است. هرچند که مشخص شد ، بن افلک یک آسه در آستین داشت. روزی که او برای شرکت در آن به ممیزی می آمد مالارات، معاملات اعلام کردند که افلک و مت دیمون فیلمنامه خود را فروخته اند ، خوب ویل هانتینگ. اسمیت در واقع با توجه به این واقعیت که او به تازگی یک فیلمنامه را فروخته است ، از افلک دلیل آزمایش خود را پرسید. افلک گفت که او هنوز می خواست عمل کند، بنابراین او برای نقش TS مطالعه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.