Timothee Chalamet از Dune رکورد مستقیم عکس های آرایش ویروسی با لیلی رز دپ را ثبت کرده است

0ذیل پادشاهنمایش برتر، عکسهای پاپاراتزی تیموتی چلامت و لیلی رز دپ در حال قایقرانی در یک قایق بادبانی منتشر شد. از منظر یک کاربر متوسط ​​رسانه های اجتماعی شما ، این فقط یک لحظه مشهور ویروسی دیگر بود – طرفداران همه چیز را از زاویه نامناسبی که در آن دو بوسه می زدند ، هدف را در پشت تصاویر نمایش داده شده در اینترنت جدا کردند ، و سوال کردند که آیا این یک تبلیغ تبلیغاتی برای آن است فیلم