Willow Smith شکافها و حرکات بیشتر یوگا را که آموخت برای عادت دادن به گلدان خود نشان می دهد

0من فکر می کنم بسیاری از ما دوست داریم که به طور عادی فکر کنیم که در یوگا مهارت داریم ، اما بسیاری از ما نمی توانیم با استفاده از تنها یک آرنج و یک دست برای حمایت خود ، خود را به نیمه تقسیم کنیم تا 7.2 میلیون دنبال کننده اینستاگرام خود را نشان دهیم. این روزها به جای اینکه موهایش را به عقب و جلو شلاق بزند ، پاهایش را به حالت های عجیب و غریب شلاق می زند.